Prof. Dr. Ingel Demedts

In 1993 behaalde ik met grootste onderscheiding mijn diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent en bekwam vervolgens mijn erkenning als longarts in 2008. Tijdens deze opleiding doctoreerde ik met een mandaat als FWO fellow ook met succes onder supervisie van professor Pauwels (†), Professor Joos en Professor Brusselle, met als onderzoeksdomein “De rol van dendritische cellen in de pathogenese van COPD”.

Nadien volgde ik nog een bijkomende opleiding in de Thoracale Oncologie bij Professor Van Meerbeeck (Universiteit Gent) en in CHU Rijsel bij Professor Arnaud Scherpereel. Tevens werd ik door Professor Tournoy opgeleid in de endobronchiale echografie (EBUS). In oktober 2009 begon ik als Longarts-Thoracaal Oncoloog te werken in AZ Delta (toen nog Heilig Hart Ziekenhuis Roeselare).

Eén van mijn prioriteiten betreft de zorg voor longkankerpatiënten, met daarbij ook bijzondere interesse voor het coördineren van klinische studies met nieuwe behandelingen voor longkankerpatiënten.

Dokter Ingel Demedts

Bijkomende vorming:

 • Endobronchiale echografie
 • Thoracale oncologie

Bijkomende functies:

 • AZ Delta:
  • Lid van het Dagelijks Bestuur Oncologie van AZ Delta
  • Lid van de Wetenschappelijke Raad van AZ Delta
  • Hoofdonderzoeker in het domein van longkankerstudies
 • Nationaal:
  • Academisch Consulent aan de Universiteit Gent-dienst Longziekten
  • Lid van het “College voor Oncologie”
  • Lid van de Erkenningscommissie Longziekten-Thoracale Oncologie
  • Erkend Stagemeester “Thoracale Oncologie”
  • Ondervoorzitter van de  werkgroep Thoracale Oncologie van de “Belgische vereniging voor Pneumologie”
  • Lid van de  werkgroep endoscopie van de “Belgische vereniging voor Pneumologie”
  • Secretaris van de Beroepsvereniging van Belgische Longartsen
  • Lid van European Thoracic Oncology Platform (ETOP) en EORTC Lung Cancer Group
  • Lid van de “Belgische vereniging voor Pneumologie”, “Forum voor Vlaamse Longartsen”, "European Society of Medical Oncology” en ” American Society of Clinical Oncology “
  • Expert bij de KCE projecten “Nationale richtlijnen voor diagnose en behandeling van longkanker-KCE rapport 206 (2013)” en “Kwaliteitsindikatoren voor diagnose en behandeling van longkanker-KCE rapport 152 (2016)”.
  • Gastprofessor UGent faculteit geneeskunde dienst longziekten (2021) meer bepaald opdracht academisch onderwijs (Vaardigheden in pneumologie), wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het domein longziekten ((met als focus Patient Reported Outcomes, Value Based Healthcare,“big data” en artificiële intelligentie)