Wat is een allergie?

Een allergie is een onnodige reactie van het immuunsysteem op allergenen. Die allergenen zijn lichaamsvreemde stoffen, zoals oa boom- of graspollen, allergenen afkomstig van dierenepitheel, huisstofmijt, wespen- of bijengif, medicatie of voeding. Zo’n reactie van het immuunsysteem kan zich uiten in verschillende vormen. Mogelijke klachten zijn:

 • Klachten aan neus en ogen: jeuk, niezen, lopende of verstopte neus, tranende en/of rode ogen
 • Luchtwegklachten: kortademigheid, piepende ademhaling, hoesten
 • Huidirritaties: jeuk, zwelling van de huid/oogleden/tong, galbulten
 • Maag- en darmklachten: misselijkheid, krampen, braken, buikpijn
 • Bloeddrukgerelateerde klachten: bloeddrukverlaging, flauwvallen, verminderen of verliezen van het bewustzijn, shock

 

Testen op allergie

 

Hoe weet je of je allergisch bent voor iets? De eerste stap om dat te bepalen, is nagaan welke klachten je hebt en welke triggers die klachten veroorzaken. Denk even na over welke omgevingsfactoren aanwezig waren op het moment of in de uren voor de allergische reactie begon. Op basis daarvan kan vaak al vermoed worden waarvoor je allergisch bent. Om uitsluitsel te geven bestaan allergietests in de vormen van huidtesten, bloedtests en provocatietesten. Twijfel je of je een allergie hebt? Neem contact op met je arts.

 

Allergie voor medicatie

 

Medicatie allergie is niet zo frequent. De meeste reacties die optreden na inname van medicatie zijn een bijwerking of intoxicatie en geen allergische reactie. Een allergische reactie wordt veroorzaakt door een activatie van het immuunsysteem. Een allergische reactie kan ofwel onmiddellijk na de inname optreden (type I) ofwel pas dagen of weken later (type IV). Bij twijfel is het belangrijk om dit verder uit te werken. 

De meest voorkomende medicatie allergieën zijn antibiotica, ontstekingsremmers, medicatie gebruikt tijdens een verdoving.

Voor elk van type medicatie allergie bestaat er een specifieke uitwerking die kan bestaan uit huidtesten of een provocatietest. Dit zal samen met u op de raadpleging besproken worden.

 

Allergie voor voeding

 

Allergie voor voeding is een toenemend probleem, met belangrijke impact op de levenskwaliteit. Het is dan ook steeds belangrijk om dit probleem grondig te laten uitwerken zodat er een advies op maat gegeven kan worden. In sommige gevallen kan de voeding wel nog in verwerkte vorm gegeten worden, terwijl het in andere gevallen belangrijk is om het volledig te mijden.

Om dit onderscheid te maken beschikken we over specifieke labo testen, huidtesten en een provocatietest.

 

Behandeling: immunotherapie voor hooikoorts

 

In sommige gevallen is gewone medicatie niet genoeg voor hooikoorts. Wanneer je de klachten niet meer onder controle krijgt of wanneer medicatie niet verdragen wordt, is subcutane immunotherapie een mogelijke oplossing.

Allergeen immunotherapie voor hooikoorts is beschikbaar voor graspollen, boompollen, huisstofmijt en kattenepitheel

Er bestaan voor twee mogelijke toedieningsvormen van immunotherapie:

 • SCIT: subcutane allergeen-specifieke immunotherapie. Hierbij wordt het allergeen toegediend via een onderhuidse injectie.
 • SLIT: sublinguale allergeen-specifieke immunotherapie. Hierbij wordt het allergeen onder de tong toegediend.

De duur van de behandeling bedraagt 3 tot 5 jaar.

Meer weten over allergeenspecifieke immunotherapie? Lees de folder hier.

 

Behandeling: immunotherapie wespen- en bijengif

 

Naar schatting hebben 1-3% van de volwassenen een allergie  voor wespen- en bijengif.

Immunotherapie heeft echter geen invloed op lokale reacties voor wespen- of bijengif, waardoor wel op veralgemeende reacties als ontwikkelen van netelroos, zwelling van de oogleden of tong, ademhalingsklachten of bewustzijnsverlies.

 

Dit betekent dat immunotherapie enkel aangewezen is in geval van een ernstige veralgemeende reactie. Onder een ernstige veralgemeende reactie rekenen we één- of meerdere van de volgende klachten:

 • Netelroos
 • Zwelling van lippen , ogen , tong
 • Ademhalingsproblemen
 • Maag en darmklachten
 • Bewustzijnverlies.

Bij immunotherapie voor wespengif wordt het allergeen altijd toegediend via een onderhuidse injectie. De duur van de behandeling bedraagt meestal 5 jaar.

 

Meer informatie

Vragen over allergie, medicatie of vermoed je dat je zelf een allergie hebt? Contacteer uw arts of maak een online afspraak voor consultatie op onze longafdeling.