Chronische hoest

Wat is chronische hoest? 

Er is sprake van een chronische hoest of langdurige hoest wanneer je langer dan 8 weken blijft hoesten. Bij kinderen is er sprake van deze aandoening wanneer de hoest langer dan 4 weken blijft aanhouden. Chronische hoest kan uitputtend zijn en dagdagelijkse taken belemmeren. Daarom is het belangrijk om de symptomen tijdig te herkennen en accuraat te behandelen. 

 

Wat veroorzaakt chronische hoest? 

Chronische hoest kan verschillende oorzaken hebben en bijvoorbeeld wijzen op ernstige onderliggende aandoeningen zoals longkanker of tuberculose. Aangezien deze ziektes gepaard gaan met alarmsymptomen zoals pijn, het ophoesten van bloed of gewichtsverlies worden ze doorgaans relatief snel vastgesteld. Bepaalde patiënten hebben echter een onverklaarbare chronische hoest als gevolg van een gevoelige hoestreflex in de keel en luchtwegen. Dit kan worden aangeduid als hoestovergevoeligheid, een algemene term voor aanhoudende hoest. 

Enkele andere veelvoorkomende oorzaken van chronische hoest zijn:

Bij veel patiënten wordt de oorzaak van de chronische hoest gevonden, kan deze op een goede manier worden behandeld en leidt dit tot een uiteindelijke verbetering van de aandoening. In sommige gevallen blijft de hoest echter aanhouden, zelfs na de juiste behandeling. In een klein aantal gevallen blijft de oorzaak onbekend, wat resulteert in een onverklaarde chronische hoest.

Aangezien er een onderliggende aandoening de chronische hoest kan veroorzaken, is het steeds belangrijk om bij een chronische hoest of langdurig aanhoudende hoest tijdig een arts te raadplegen. 

 

Welke symptomen wijzen op chronische hoest? 

Zoals de naam chronische hoest al doet vermoeden, is het langdurig blijven hoesten het duidelijkste symptoom van chronische hoest. Afhankelijk van de onderliggende aandoening, kunnen ook de volgende symptomen op deze aandoening wijzen: 

 • Langdurige hoest (meer dan 8 weken)
 • Droge, prikkelhoest of slijmhoest 
 • Keelpijn of irritatie 
 • Kortademigheid 
 • Vermoeidheid 
 • Piepende ademhaling
 • Gewichtsverlies
 • Bloed ophoesten
 • Pijn op de borst 

 

Hoe verloopt een raadpleging?

Ter voorbereiding op de raadpleging wordt de patiënt gevraagd om enkele vragenlijsten in te vullen. Dit is van cruciaal belang om de ernst van de hoest, de impact op het dagelijks leven en complicaties correct te kunnen beoordelen. Op de afgesproken dag en tijdstip komt de patiënt naar de raadpleging longziekten om deze vragenlijsten samen met de longarts door te nemen, enkele bijkomende vragen te beantwoorden en een lichamelijk onderzoek te laten uitvoeren. 

Om de oorzaak van de chronische hoest te kunnen achterhalen, worden enkele basisonderzoeken uitgevoerd:

 • Een longfoto
 • Een longfunctieonderzoek 

Indien de basisonderzoeken onvoldoende uitsluitsel geven, is het mogelijk dat de longarts enkele bijkomende onderzoeken aanvraagt, zoals o.a.: 

 • Een provocatietest met histamine om een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen
 • Een maagonderzoek bij vermoeden van een refluxprobleem
 • Een bloedonderzoek en/of priktest om een mogelijk aanwezige allergie uit te sluiten

Het uitvoeren van de onderzoeken is cruciaal om de arts een accurate diagnose te laten stellen en een doeltreffende behandeling op te starten.