Wat is sarcoïdose?

Sarcoïdose is een relatief onbekende aandoening waarbij bepaalde types witte bloedcellen zich in de vorm van kleine korrels in een bepaald orgaan ophopen. Deze korrels noemen we ook granulomen. De granulomen zijn  niet kwaadaardig. Desondanks kan hun talrijke aanwezigheid soms wel de werking van bepaalde organen in het gedrang brengen.

De longen zijn het meest voorkomende orgaan dat door sarcoïdose wordt aangetast. Daarnaast kan de ziekte zich ook in verschillende andere organen manifesteren en kunnen er gewrichts-, huid-, hart-, oog- en/of neurologische afwijkingen optreden. 

 

Symptomen 

Mogelijke klachten zijn afhankelijk van het aangetast orgaansysteem. Vaak voorkomende aanmeldingsklachten zijn: 

  • Kortademigheid 
  • Prikkelhoest 

Daarnaast kunnen ook de volgende symptomen op sarcoïdose wijzen: 

  • Symmetrische opzetting van de grote gewrichten, zoals enkels & knieën
  • Huiduitslag, vaak onder vorm van rode, gevoelige knobbeltjes op de onderbenen
  • Pijnlijke, rode ogen

 

Oorzaak 

De concrete oorzaak van sarcoïdose is onbekend. Wel is geweten dat bepaalde blootstellingen, zoals bijvoorbeeld in de metaalindustrie, een rol kunnen spelen en dat bepaalde genetische factoren een rol kunnen spelen. 

 

Behandeling 

Sarcoïdose vereist niet steeds een behandeling. Pas zodra de aanwezige granulomen de werking van bepaalde organen verstoren of wanneer ze zeer ernstige symptomen veroorzaken, wordt een behandeling opgestart. 

De concrete behandeling is afhankelijk van de presentatie van de ziekte. In eerste lijn wordt doorgaans een cortisonekuur opgestart. In veel gevallen is dit voldoende en kan de behandeling op redelijke termijn worden stopgezet. Helaas heeft een cortisonebehandeling geen effect op de aanwezige vermoeidheid. Daarom wordt patiënten ten zeerste aangeraden om een actieve levensstijl te behouden en voldoende te (blijven) bewegen. Lichaamsbeweging is namelijk zeer belangrijk in de behandeling van sarcoïdose. 

Wanneer deze medicatie onvoldoende blijkt, kunnen andere producten die de auto-immune ontsteking onderdrukken, worden toegediend. 

 

Wetenschappelijk onderzoek              

De behandeling van sarcoïdose, die in se een goedaardig verloopt kent, is best toxisch. Daarom wordt er onderzoek gevoerd naar nieuwe moleculen die cortisonesparend kunnen zijn of andere niet-medicamenteuze manieren om met de ziekte om te gaan.