De psychosociale impact van sarcoïdose

15 mei 2024

Sarcoïdose is een relatief onbekende en vaak onbegrepen ziekte die veel jongere patiënten treft. “De psychosociale impact op het leven van de patiënt en zijn of haar familie is dan ook niet min,” aldus Dr. Hannelore Bode, pneumoloog in het AZ Delta en gespecialiseerd in interstitiële longaandoeningen. 

Invloed op alledaagse activiteiten  

Als patiënt gediagnosticeerd worden met sarcoïdose brengt, net zoals bij andere vastgestelde ziektes, een behoorlijke schok teweeg. Naast het feit dat sarcoïdose behoorlijk wat symptoomlast kent, heeft de onbekendheid van de ziekte eveneens een niet te onderschatten invloed op de patiënt. 

“De optredende vermoeidheid, maakt het voor de patiënt moeilijk om eenvoudige dagdagelijkse taken uit te voeren, of om werk naar behoren te doen. Deze fysieke belemmeringen hebben niet alleen invloed op het lichaam, ook de mentale weerslag is aanzienlijk. Het feit dat jongere mensen geconfronteerd worden met een potentieel chronische aandoening, mag niet onderschat worden. De implicaties hiervan, die vaak moeilijk te grijpen zijn, zorgen voor extra uitdagingen in het leven van de patiënt en hun omgeving, waarbij psychosociale zorg van essentieel belang is,” aldus Dr. Bode.

 

Behandelingstraject 

“Als arts merk ik dat het behandelingstraject klaarheid brengt voor de patiënt,” gaat Dr. Bode verder. “Het medisch advies en de klaarheid die wordt geschept neemt heel wat twijfel weg en brengt rust in individuele situaties.” Op deze manier zorgt de begeleiding van de dienst Pneumologie  en overkoepelende afdelingen voor gemoedsrust, al vraagt dit de nodige verwerkingstijd voor de patiënt en zijn/haar familie. 

 

Persoonlijke ondersteuning 

Dr. Bode is vastberaden dat ondersteuning vanuit medische hoek voor patiënten met sarcoïdose het belangrijkste is. “Als arts leg ik zeer duidelijk uit dat vermoeidheid er nu eenmaal bij hoort, maar probeer hierin toch activerend te zijn.” Naast het kaderen van de symptomen worden patiënten aangespoord om zoveel mogelijk te bewegen en hun rol in het maatschappelijk leven niet te verliezen. 

Lees ook

23 April 2024

Familiale pulmonale fibrose: Implicaties van longfibrose voor familieleden

08 April 2024

Betere levenskwaliteit COPD-patiënten dankzij correct gebruik puffer

25 maart 2024

Longfibrose en beweging: Stap voor stap naar een actief leven